Cân đúng cách

Cân đúng cách – Hướng dẫn cho kết quả chính xác và kỹ thuật cân tốt hơn

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của cân có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả phân tích toàn bộ, do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được các quy tắc cần phải tuân theo khi làm việc với cân bằng trong phòng thí nghiệm.

Cân là một trong những nhiệm vụ phổ biến nhất, nhưng quan trọng và tốn thời gian, được thực hiện trong phòng thí nghiệm; do đó, cân đúng cách là rất quan trọng.

Cân bằng đã phát triển đến mức, nói chung, chúng cung cấp kết quả chính xác trong hầu hết các môi trường phòng thí nghiệm, ngoại trừ khả năng cân bằng siêu vi.

Tiến bộ công nghệ trong điện tử đã đơn giản hóa đáng kể hoạt động của cân, giảm thời gian cân. Hơn nữa, màn hình kỹ thuật số màn hình cảm ứng làm cho hoạt động của sự cân bằng trực quan.

Tuy nhiên, sự dễ sử dụng rõ ràng này có thể dẫn đến việc chăm sóc không đầy đủ để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả phân tích gây ra bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác. Các ảnh hưởng bên ngoài được định nghĩa là các hiệu ứng vật lý có thể đo lường được đối với tất cả các cân trong phòng thí nghiệm. Ví dụ về các ảnh hưởng bên ngoài bao gồm:

 • Lực tĩnh điện
 • Luồng khí
 • Rung động môi trường
 • Ảnh hưởng của từ tính
 • Bay hơi
 • Hấp thụ độ ẩm

Một số đặc điểm mẫu – chẳng hạn như bay hơi chất lỏng, hoặc vật liệu rắn hút ẩm / kỵ nước tăng hoặc giảm cân – cũng có thể bị nhầm lẫn với các tác động bên ngoài.

Mục đích của hướng dẫn này là xác định các yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến độ chính xác của cân và giải thích các quy tắc cơ bản của cân đúng cách với cân trong phòng thí nghiệm. Hướng dẫn bắt đầu với các đề xuất để tìm một vị trí tối ưu cho sự cân bằng. Sau đó, nó mô tả hoạt động đúng của công cụ nhạy cảm này, trước khi phân tích các ảnh hưởng bên ngoài có thể và tác động của chúng. Hầu hết những ảnh hưởng này đều có thể nhận ra bởi sự thay đổi chậm trong màn hình hiển thị trọng lượng (độ trôi).

Cân bằng công nghệ tiên tiến cho phép các chuyên gia phòng thí nghiệm thực hiện các thao tác cân nhanh hơn và thông minh hơn trên băng ghế dự bị.

 • Tuy nhiên, kết quả cân vẫn dễ bị thiếu chính xác, do:
 • Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài (ví dụ luồng không khí, từ tính, lực tĩnh điện).
 • Giải thích sai đặc điểm mẫu cho các ảnh hưởng bên ngoài
 • Hoạt động bị lỗi của số dư
 • Chọn một vị trí không phù hợp cho sự cân bằng

Giải thích sai dữ liệu kỹ thuật

Thực hiện theo hướng dẫn “Cân đúng cách” của METTLER TOLEDO sẽ giúp bạn hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của cân và cách giảm thiểu khả năng mắc lỗi trong quá trình cân.

Tiết kiệm thời gian và có được kết quả cân ngay lần đầu tiên.

0977916363