Cân sấy ẩm cơ bản HE53/73


Cân sấy ẩm HE73 Mettler Toledo Moisture analyzer là một giải pháp đáng tin cậy để xác định độ ẩm. Đây là dòng Cân phân tích độ ẩm hiệu quả và phù hợp cả trong phòng thí nghiệm và môi trường sản xuất.

Click download tài liệu

Vận hành đơn giản

Cân sấy ẩm HE73 rất dễ sử dụng, thậm chí cho người chưa được đào tạo. Với sự trợ giúp trên màn hình chỉ với 3 bước bạn có thể nhanh chóng cài đặt chương trình và bắt đầu phân tích độ ẩm với độ chính xác cao.

Cân sấy ẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý

Giá trị tương xứng với khoản đầu tư. Công nghệ sấy Halogen. Hiệu quả cao bền vững với thời gian.

Các thông số của cân sấy ẩm HE73 Moisture Analyzer: 

Khả năng đọc  1mg, 0.01 % MC
Khả năng lặp MC ± (Trọng lượng Mẫu)  0,15 %;0,05 % (2 g;10 g); 2.0 g
Chương trình sấy khô  2 chế độ Tiêu chuẩn; Nhanh
Điều kiện tắt  Tự động;Timed (1 – 120 minutes);Miễn phí
Công nghệ gia nhiệt  Halogen
Khoảng nhiệt độ  50 °C – 200 °C; 122.0 °F
Khả năng tối đa 71.0 g
Bộ nhớ phương pháp  2.0
Số gia Nhiệt  1.0 °C
Chế độ Hiển thị  %AD;%AM;%DC;%MC;g
Khả năng lặp lại MC ±  0.15 % / 2g mẫu, 0.05%  / 10g mẫu
0977916363