TR scale – Cân treo móc cẩu không dây

Hãng TSCALE

Giới thiệu:

  • Mức tải max: Từ 3 tấn đến 15 tấn
  • Độ phân giải nội: 1/80,000
  • Chương trình ứng dụng bao gồm: Hold , goods name, customer name tare weight, Selectable division
  • Điện của Ắc quy cung cấp để làm việc  60 giờ  liên tục.
  • Tích hợp máy in nhiệt loại nhỏ, hỗ trợ in nhãn hoặc giấy liên tục.
  • Khoảng cách truyền thông dây: 50~100m ( phụ thuộc vào mội trường)

Tài liệu

Category:
Brands

Hãng TSCALE

0977916363