Cân thiết bị đầu cuối với tính linh hoạt đáng chú ý của việc sử dụng: từ trực quan đơn giản trọng lượng để kết nối với các hệ thống tự động hóa của các quy trình công nghiệp.

Được trang bị phê duyệt CE theo chỉ thị 2014/31 / EU, nó có thể được kết nối với bất kỳ loại nào

Đặc điểm chức năng

Hiển thị trọng lượng với các chữ số chiều cao thay đổi (16 / 32mm).

Lựa chọn ngôn ngữ liên quan đến tin nhắn (6 ngôn ngữ).

Chức năng tự chẩn đoán của hệ thống cân.

Chức năng “Tự cân bằng” thông qua khóa, kênh nối tiếp hoặc đầu vào liên quan.

Chức năng “Xác định trước” có thể được đặt bằng cách sử dụng con trỏ trượt trên màn hình.

Đặt lại theo khóa, kênh nối tiếp hoặc đầu vào liên quan.

Trọng lượng truyền tải.

Truy cập trực tiếp vào các chức năng được sử dụng nhiều nhất.

Liên kết các chức năng được sử dụng nhiều nhất với I / O và các dòng nối tiếp

Category:
Brands

Hãng Bilanciai

0977916363