Cân đếm điện tử QHC 6kg

TSCALE

Cân đếm điện tử QHC

Cân đếm điện tử QHC của hãng Tscale là dòng sản phẩm cân chuyên ứng dụng đếm sản phẩm nhanh và độ chính xác cao nhất.

4,340,000

Cân đếm điện tử QHC

Cân đếm điện tử QHC của hãng Tscale là dòng sản phẩm cân chuyên ứng dụng đếm sản phẩm nhanh và độ chính xác cao nhất . Cân được hãng chia làm 2 modell với cùng mức tải và có độ chính xác khác nhau đáp ứng đếm mọi sản phẩm có mức tải nhỏ nhất.

Tài liệu

Category:
0977916363